# วิธีใช้งานของ ผู้จัดการของหน่วยงาน

# 1. ผู้จัดการของหน่วยงานจะเจอเมนูอยู่ 2 เมนู

  • เมนูผู้ใช้งานในหน่วยงาน
  • เมนูตั้งผู้จัดการของหน่วยงาน Register identity menu

# 2. เมนูผู้ใช้งานในหน่วยงาน

  • เมื่อมีผู้ใช้งาน login เข้าใช้งานครั้งแรกจะยังไม่สามารถเข้าใช้งาน web application โดยสถานะ Active Status เป็น N จะต้องให้ ผู้จัดการของหน่วยงาน ทำการอนุมัติก่อนโดยกดปุ่ม icon edit Register identity menu

  • เมื่อกดปุ่ม icon edit จะมี popup จากนั้นมองไปที่ช่อง สถานะการใช้งาน ให้เลือกเป็น เปิดการใช้งาน แล้วกดปุ่ม บันทึก

    approve user

# 3. เมนูตั้งผู้จัดการของหน่วยงาน

  • หากต้องการเพิ่ม ผู้จัดการของหน่วยงาน กดปุ่ม icon edit จะมี popup จากนั้นมองไปที่ช่อง แต่งตั้ง ให้ติ๊กเป็น เครื่องหมายถูก แล้วกดปุ่ม บันทึก

approve user