# วิธีขอใช้งานเว็บแอปพลิเคชันโดยขอเป็น ผู้จัดการของหน่วยงาน (Admin)

# 1. สมัครสมาชิกที่เว็บ ictportal (opens new window)

รายละเอียด

วิธีการสมัคร ictportal (opens new window)

# 2. เข้าใช้งานระบบที่เว็บ foreignid.moph.go.th (opens new window)

  • กดปุ่ม LOGIN INFO

  • เมื่อกดปุ่ม LOGIN เว็บส่งต่อไปหน้า login ของเว็บ ictportal (opens new window) แล้วให้กรอก email กับ password จากนั้นกดปุ่ม Login LOGIN

  • เมื่อกดปุ่ม Login เว็บ ictportal จะตรวจเช็คว่าท่านได้เคยลงทะเบียนไว้หรือยังจากนั้นถ้าเคยลงทะเบียนแล้วเว็บ ictportal (opens new window) จะส่งต่อกลับไปที่เว็บ foreignid (opens new window)

  • เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกจะต้องรอให้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติให้เข้าใช้งานก่อนโดยจะมีข้อความแจ้งเตือน INFO

รายละเอียด

หน่วยงานแจ้งขอสิทธิ์เป็น admin ระบบพร้อมด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ Line office account: @foreign-id