# วิธีขอใช้งานเว็บแอปพลิเคชันโดยขอเป็น ผู้ใช้งานในหน่วยงาน (User)

# 1. สมัครสมาชิกที่เว็บ ictportal

รายละเอียด

วิธีการสมัคร ictportal

# 2. เข้าใช้งานระบบที่เว็บ foreignid.moph.go.th

  • กดปุ่ม LOGIN INFO

  • เมื่อกดปุ่ม LOGIN เว็บส่งต่อไปหน้า login ของเว็บ ictportal แล้วให้กรอก email กับ password จากนั้นกดปุ่ม Login LOGIN

  • เมื่อกดปุ่ม Login เว็บ ictportal จะตรวจเช็คว่าท่านได้เคยลงทะเบียนไว้หรือยังจากนั้นถ้าเคยลงทะเบียนแล้วเว็บ ictportal จะส่งต่อกลับไปที่เว็บ foreignid

  • เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกจะต้องรอให้ admin ของหน่วยงานท่าน อนุมัติให้เข้าใช้งานก่อนโดยจะมีข้อความแจ้งเตือน INFO