# วิธีใช้งานของ ผู้ใช้งานในหน่วยงาน

# 1. ผู้ใช้งานจะเจอเมนูอยู่ 2 เมนู

 • เมนูลงทะเบียน
 • เมนูรายการที่ลงทะเบียน Register identity menu

# 2. เมนูลงทะเบียน

 • จะมีทั้งหมด 2 ขั้นตอน
  • ขั้นตอนที่ 1 ใส่ข้อมูลรายละเอียดของผู้ที่จะลงทะเบียนยืนยันตัวตนในแบบฟอร์ม เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้กดปุ่ม ไปยังขั้นตอนทุดท้าย Register identity menu
  • ขั้นตอนที่ 2 ใส่รูปใบหน้าและลายนิ้วมือ ขั้นตอนนี้อาจจะใส่หรือใส่ทีหลังก็ได้ จากนั้นให้กดปุ่ม บันทีก Register identity menu

# 3. เมนูรายการที่ลงทะเบียน

 • เมนูนี้จะอยู่ 2 สถานะหลัก ๆ แต่อาจจะมีสถานะอื่นเพิ่มเข้ามาหากมีข้อผิดพลาด
  • สถานะ receive คือ สถานะที่ต้องรอการรับข้อมูล เลข 13 หลัก จาก server หากรอนานสามารถกดปุ่ม icon delete พอข้อมูลจาก server ใหม่ได้
  • สถานะ success คือ สถานะที่ได้รับข้อมูล เลข 13 หลัก จาก server แล้วและสามารถดูข้อมูลได้ด้วยการกดปุ่ม icon delete
  • อาจจะพบ สถานะ duplicate passport หากกรอกเลข passport ซ้ำในขั้นตอนการลงทะเบียน สามารถกดปุ่มรูป ถังขยะ icon delete เพื่อลบข้อมูลออกได้
  • อาจจะพบ สถานะ fail สามารถกดปุ่มรูป ถังขยะ icon delete เพื่อลบข้อมูลออกได้ Register identity menu
 • หากต้องการอัพโหลดรูปใบหน้าและลายนิ้วมือเพิ่มเต็ม สามารถกดปุ่ม icon delete