# ขั้นตอนการขอใช้ API

# 1.กรอกแบบฟอร์มขอใช้ API

# 2.ขั้นตอนของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการอนุมัติ

รายละเอียด

  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะ โทร หรือ อีเมล กรณีขอข้อมูลเพิ่มเตอม

  • ส่ง Token ให้ทาง อีเมล