# วิธีสมัคร ICT Portal

# ไปที่หน้าสมัครสมาชิก ICT Portal Register

Register

  • กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องที่มีสัญลักษณ์ *
  • ประเภทหน่วยงานหากท่านไม่ทราบว่ารหัสหน่วยงานท่านรหัสอะไรให้ตรวจสอบที่ ค้นหารหัสสถานพยาบาล / รหัสหน่วยงาน
  • หากไม่มีรหัสหน่วยงานให้เลือก ประเภทหน่วยงาน -> อื่น ๆ -> ไม่มีรหัสหน่วยงาน
  • เมื่อกรอกครบทุกช่องแล้วให้กดปุ่ม Register